სიახლეები

ინფორმაცია 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსის თაობაზე

2020-06-19 20:04:00

 

 

 

 

 

 

 

 

საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით 2020 წლის 19 ივნისს გამოცხადდა „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა“ - ის ღონისძიება 4.2 – „ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის მოწყობის“ ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების კონკურსი.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: .gov.ge/files/1/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%2019.06.2020.pdf?fbclid=IwAR1bIQXMx1nofVQ_rTGk3KdjXbOkhX3j4ILjesbhHQtkRttXU7QuFE-JJfk