მოსახლეობა

 

მოსახლეობა

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

78 600

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

31 500

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

24 658