მოსახლეობა

 

მოსახლეობა

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

 59 900 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

 30 200

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

 18 000