მოსახლეობა

 

მოსახლეობა

ქალაქი ოზურგეთი

20,636

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

63,473

ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტი

41,267

ჩოხატაურისმუნიციპალიტეტი

24,760