დაძმობილებული ქალაქები

ქ. ოზურგეთი– ქ. როკიშკისი

 
ქალაქი როკიშკისი პანევეჟესის პროვინციის დედაქალაქია. ის მდებარეობს ლიტვის ჩრდილო–აღმოსავლეთით. მისი მოსახლეობა შეადგენს 16,000 ადამიანს. 
ქ. ოზურგეთსა და ქ. როკიშკის შორის თანამშრომლობის შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2009 წ 24 ნოემბერს.  
 

 

ქ. ლანჩხუთი– ქ. კუპიშკისი 

კუპიშკისი პატარა ქალაქი და ადმინისტრაციული ცენტრია, რომელიც მდებარეობს ლიტვის ჩრდილო– აღმოსავლეთით. მოსახლეობის  რაოდენობა დაახ. 9600 ადამიანი ქალაქის სახელწოდება წარმოიშვა მდინარე კუპა–დან.

ქალაქებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულების ხელი მოეწერა 2009 წლის 24 ნოემბერს.  


   ჩოხატაური– ქ. პასვალისი

 
პასვალისი ქალაქია ლიტვის პროვინცია პანევეჟისში, რომელიც მდებარეობს მდინარე სვალიას ნაპირზე.
ქალაქებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის დოკუმენტს ხელი მოეწერა 2009 წლის 16 მარტს. ურთიერთთანამშრომლობის სფეროებია:
 
განათლება და კულტურა;
ტურიზმი;
მართვის ორგანიზება;
საქმიანი კავშირები;
გარემოს დაცვა;
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა;
დემოკრატიის განვითარება;
არასამთავრობო სტრუქტურები.