სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი

                               მერაბ ჭანუყვაძე CV

 

 
სახელი, გვარი: მერაბ ჭანუყვაძე
მისამართი: ოზურგეთი, სოფელი შემოქმედი
ტელეფონი: 595 33 62 33
ელექტრონული ფოსტა: m.chanukvadze@gmail.com
დაბადების თარიღი: 17. 11. 1982
 
სამუშაო გამოცდილება:
 
პერიოდი: 2011 –2013წ.
დამსაქმებელი: შპს “GT GROUP“
სექტორი: შპს “GT GROUP“-ის ფილიალი
დაკავებული თანამდებობა: დეპარტამენტის დირექტორი
 
პერიოდი: 2011 –2013წ.
დამსაქმებელი: შპს “GT MOTORS”
სექტორი: “GT MOTORS” -ის სერვისი
დაკავებული თანამდებობა: სერვისის ხელმძღვანელი
 
პერიოდი: 2013-2014წ.
დამსაქმებელი: გურიის გუბერნია
სექტორი: გურიის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის,
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
დაკავებული თანამდებობა: გუბერნატორის პირველი მოადგილე
 
პერიოდი: 2014-2016წ
დამსაქმებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
სექტორი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
დაკავებული თანამდებობა: გამგებელი
 
განათლება:
პერიოდი: 2000- 2004წ
საგანმანათლებლო დაწესებულება: საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო აკადემია
შეძენილი კომპეტენცია: პედაგოგიური ფაკულტეტი
მინიჭებული ხარისხი/კვალიფიკაცია: ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი
მშობლიური ენა: ქართული
დამატებითი ინფორმაცია:
 
დასაოჯახებელი
ფლობს ქართულ, ინგლისურ და
რუსულ ენებს.