სახელმწიფო რწმუნებული

სახელმწიფო რწმუნებული

 

                   ზურაბ ნასარაია

დაბადების თარიღი: 19.10.1973

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

 

პროფესიული გამოცდილება:

2014-2018   - საქართველოს რკინიგზელთა პროფესიული კავშირის                                           თავმჯდომარე.

2010-2014   - სს "საქართველოს რკინიგზის" ოპერაციათა მართვის                                           დეპარტამენტი, სამეურნეო უზრუნველყოფის სამსახურის                                         უფროსი.

2009-2010   - შპს "საქართველოს რკინიგზის" შვილობილი კომპანიის შ.პ.ს.                                   "ფროფერთი მენეჯმენტის" გენერალური დირექტორი.

2008-2009   - შპს "საქართველოს რკინიგზის" დირექტორთა საბჭოს                                          აპარატის  უფროსის მოადგილე.

2007-2008   - შპს "საქართველოს რკინიგზის" სამეურნეო უზრუნველყოფის                                    სამსახურის უფროსი.

2004-2007   - შპს "საქართველოს რკინიგზის" შრომის, ხელფასისა და                                        სტრუქტურული მოწყობის განყოფილების უფროსი.

2002-2004   - საქართველოს პარლამენტის წევრი;

                საქართველოს პარლამენტის საგადასახადო შემოსავლებისა და                                  საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტების წევრი;

                საქართველოს პარლამენტის ანტიკორუფციული დროებითი                                      საგამოძიებო კომისიის წევრი;

2002        -  ქ. ფოთის საკრებულოს წევრი.

1999-2002  -  ქ. ფოთის ადგილობრივი თვითმმართველობის (საკრებულო,                                    მერია) აპარატის უფროსი.

1998-1999  - ქ. ფოთის მერიის კანცელარიის უფროსი.

1997-1998  - 100% სახელმწიფო წილის მქონე სააქციო საზოგადოება                                        "ფოთის გემსაშენის" სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე.

1997        - ქ. ფოთის ადგილობრივი მმართველობის ერთიანი                                              ეკონომიკური  პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი.

1996-1997  - ქ. ფოთის მერიის ეკონომიკური რეფორმების ცენტრის                                           თავმჯდომარე.

1995-1996  - ქ. ფოთის მალთაყვის უბნის მუნიციპალური ტერიტორიის                                         კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე.

1993-1995  - ქ. ფოთის მერიის ეკონომიკური რეფორმების განყოფილების                                     უფროსი სპეციალისტი.

1990-1993  - ქ. ფოთის საქალაქო მეურნეობის სამსახურის ეკონომისტი.

 

განათლება

1990-1995  - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო                                          უნივერსიტეტის საინჟინრო-ეკონომიკური ფაკულტეტი;                                          მართვა-მანქანათმშენებლობის სპეციალობა. კვალიფიკაცია -                                    ინჟინერ-ეკონომისტი.

 

სხვა ინფორმაცია

  • ფაზისის აკადემიის ნამდვილი წევრი
  • უცხო ენა: რუსული (თავისუფლად), ინგლისური (საშუალოდ)
  • კომპიუტერული პროგრამები: (1S, Ms Office, Internet)