სახელმწიფო რწმუნებული

 

 

სახელმწიფო რწმუნებული

 

გიორგი ურუშაძე

დაბადების თარიღი: 10/12/1985

 

განათლება     

 1. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობის  სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული

 09.2002 - 09.2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობის  საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული

                 

სამუშაო გამოცდილება                          

 1. სახელმწიფო რწმუნებული გურიის მხარეში
 2. სსიპ -  სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო     მოძრავიქონების გაყიდვებისა და სავაჭრო ობიექტების მართვის დეპარტამენტის მოძრავი ქონების გაყიდვების სამსახურის უფროსი       
 3. - სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო ქონების განკარგვის სამსახურის ქონების გაყიდვების განყოფილების უფროსი       
 4. სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო              ქონების განკარგვის სამსახურის  განსაკარგავად გადაცემული ქონების განყოფილების უფროსი 
 5. სსიპ  - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო დასავლეთ საქართველოს რეგიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე                 
 6. - სსიპ  - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო დასავლეთ საქართველოს რეგიონული სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი           
 7. - სსიპ  - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული ქონების განკარგვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი             
 8. - სსიპ  - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული ქონების განკარგვის სამსახურის სპეციალისტი                  
 9. - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ - საფინანსო სააგენტო კომერციული სამსახურის სპეციალისტი      
 10. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ - საფინანსო  სააგენტო  კონსულტანტი იურისტი            

 

ტრენინგები   

2019 წ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენინგ-კურსი „საჯარო სამსახურის რეფორმა, პოზიტიური ცვლილებები“

2016წ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენინგ-კურსი „ ლიდერობა და მართვა“       

2015 წ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენინგ-კურსი „სახელმწიფო ენა და ეფექტური კომუნიკაცია“                  

2012 წ - Delta Systems, კომპიუტერული პროგრამა 1С -ს შემსწავლელი კურსი          

 

კომპიუტერული ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft Excell,  Microsoft Outlook,  Microsoft power point, 1С.

 

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი