რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსის მოადგილე

კახაბერ ტოტოჩავა

ტელ: 599 09-91-58

ელ.ფოსტა - kakha.totochava@gmail.com