რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსის მოადგილე