უფროსი სპეციალისტი

ნინო ვადაჭკორია

ტელ: 599 08 51 80

ელ.ფოსტა - ninovadachkoria@yahoo.com

 


ლაშა ღლონტი

ტელ: 599 79-84-98

ელ.ფოსტა - glonti.agronom@gmail.com