უფროსი სპეციალისტი

ნინო ვადაჭკორია

ტელ: 599 08 51 80

ელ.ფოსტა - ninovadachkoria@yahoo.com