პირველი მოადგილე

 ქეთევან მოისწრაფეშვილი

დაბადების თარიღი 17.09.1986 წელი, ქ.ოზურგეთი
სახელი და გვარი ქეთევან მოისწრაფეშვილი
მისამართი დავით აღმაშენებლის #187, ოზურგეთი
ტელეფონი/ელ ფოსტა 599 012 622, ketimoistsrapeshvili@gmail.com 
ოჯახური მდგომარეობა დაოჯახებული

განათლება

1992-2003 ქ. ოზურგეთის ეგ,ნინოშვილის სახელობის #I
საშუალოსკოლა
2008-2010 კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის სამართლის სკოლა (csL) ადმინისტრაციული - საგადასახადო სამართლის მიმართულება (მაგისტრატურა)
2003-2008 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი ( ბაკალავრიატი)

სამუშაო გამოცდილება

2014 დეკემბერი - 2015 წლის აპრილი - სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 
2014 წელი სექტემბერი - დეკემბრამდე სახელმწიფო -რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციის ადგილობრივი თვითმმრთველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი
2014 წელი სექტემბერი სახელმწიფო რწმუნებულის- გუბერნატორის ადმინისტრაციის აპარატის უფროსის მოადგილე
2014 წელი- დეკემბერი-მაისი გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი
2013 წელი მარტი- მაისი სს ` პრივატბანკი” (ოზურგეთის ფილიალი) ოზურგეთი, ლანჩხუთი, ჩოხატაურის პრობლემური განყოფილების იურისტი
2010_ 2011 წლებიშპს `ბოჭორიშვილი, მიქანაძე, პაპუაშვილი _
ბიზნეს იურიდიული კონსულტაცია“

2010წ. მაისი_სექტემბერი სსიპ _ ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო აკადემია
2009წ.სექტემბერი_2010წ.მაისისაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო,ფინანსური პოლიტიკის დეპარტამენტი(სტაჟიორი)

ტრეინინგი/სერთიფიკატი

2013- 2014 წლები საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის სასწავლო
ცენტრი (სასწავლო კურსი მომავალი ნოტრიუსებისთვის)
2013 წელი ნოტარისუთა საკვალიფიკაციო გამოცდა
2009 წელი სსიპ_საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ადვოკატთა ტესტირება (სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაცია)

2009 წელი სსიპ_საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მომსახურების სააგენტო _ სასწავლო კურსი თემაზე _ საგადასახადო ადმინისტრირება.
2009 წელი Caucasus university, career development center / business basic seminars


ენები ქართული, ინგლისური

კომპიუტერული უნარები: MS Office, e-mail, Internet, word and excel