უფროსი სპეციალისტი

 ვახტანგ გველებიანი 

ტელ: 595 36-64-76 

ელ.ფოსტა - gvakho@gmail.com

 

გოჩა ჯაში

ტელ: 599 08 48 20

ელ.ფოსტა - gocha.jashi@yahoo.com