გუბერნატორის მოადგილე

არჩილ ყაზაიშვილი 

მობილური: 599856156 
ელ-ფოსტა: a.kazaishvili@mail.ru 
ოჯახური მდგომარეობა
: დაოჯახებული 
დაბადების თარიღი: 
10.01.1977 წ. 

განათლება 
თბილისის საბაზრო ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი, საქართველო, 09.1994 - 07.1999 წ. 
სამართალმცოდნეობა, იურისტი, მაგისტრთან გათანაბრებული, წარჩინებით (წითელი დიპლომი) 


სამუშაო გამოცდილება (სრული სტაჟი 217 თვე, 18 წელი და 1 თვე)


საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 
ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის ორგანოებთან მუშაობის გურიის რეგიონალური სამსახურის მრჩეველი 
10.1999 - 09.2003 წწ. (47 თვე - 3 წელი და 11 თვე) 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 
გურიის სამსახურის უფროსი, 
09.2003 - 03.2005 წწ. (18 თვე - 1 წელი და 6 თვე) 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 
გურიის სახელმწიფო რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი 
03.2005 - 09.2007 წწ. (30 თვე - 2 წელი და 6 თვე) 

სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 
სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი 
09.2007 - 01.2014 წწ. (76 თვე - 6 წელი და 4 თვე) 

სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი 
01.2014 - 08.2014 წწ. (7 თვე - 0 წელი და 7 თვე) 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
გამგებლის პირველი მოადგილე 
08.2014 - 08.2017 წწ. (36 თვე - 3 წელი და 0 თვე) 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი 
08.2017 - 11.2017 წ. (3 თვე - 0 წელი და 3 თვე) 


ენები 
რუსული, ინგლისური (წერა, მეტყველება) 

კომპიუტერული პროგრამები 
Microsoft Office Word ( ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel ( კარგი), Microsoft Office PowerPoint (კარგი), Microsoft Office Outlook ( კარგი), Internet Explorer( კარგი), MS office applications ( კარგი). 

ტრენინგები, სხვა მიღწევები 
ვანო ხუხუნაშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი, 
03.2014-03.2014 
ადგილობრივი თვითმმართველობის საფუძვლები 

პოლონეთის რეგიონალური განვითარების სამინისტრო 
11.2011-11.2011 
რეგიონალური განვითარების სტრატეგიის პრინციპები 

პოლონეთის რესპუბლიკა, პოლონეთის რეგიონალური განვითარების სამინისტრო 
10.2011-10.2011 რეგიონალური განვითარების სტრატეგია და ინსტრუმენტები 

ლიტვის რესპუბლიკა, ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
06.2008-06.2008 
ინვესტიციების მოზიდვა და რეგიონალური განვითარება 

იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი
 11.2006-11.2006 
ადგილობრივი თვითმმართველობებზე სამართლებრივი ზედამხედველობა 

ნაშრომები, პუბლიკაციები 
„21-ე საუკუნის გურია“, 04.2011წ. 
თემა - გურიის რეგიონის მოკლე მიმოხილვა. პრიორიტეტები და პოტენციალი. 

„პრობლემები ყოფილი კოლმეურნეობის ქონების შესახებ“, 04.2009წ. 
თემა - ე.წ. კოლმეურნეობის ქონების სამართალმემკვიდრეობა. მართვა, განკარგვა. 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის ნორმატიული აქტები“, 10.2007 წ. 
თემა - საკრებულოს ნორმატიული აქტის ძალაში შესვლა. გამოქვეყნება. 

პროექტები 

„მცირე მეწარმეთა განვითარების ხელშეწყობა“
 2000-04.2001წ. 
იურისტ-კონსულტანტი 

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის სწავლება. 
2001-2002წ. 
შესაბამისი სტატიების მომზადება ადგილობრივ მედია საშუალებებში. იურიდიული კონსულტაცია მეწარმეთათვის და ა.შ.