განათლება

რეგიონში ფუნქციონირებს 97 საჯარო და 4 სამრევლო სკოლა: ოზურგეთი (42 საჯარო და ორი სამრევლო); ჩოხატაური (31 საჯარო და ერთი სამრევლო) და ლანჩხუთი (24 საჯარო და ერთი სამრევლო).
რეგიონის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში მოქმედებს 84 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება. ოზურგეთი (43); ლანჩხუთი (22) და ჩოხატაური (19).
ამჟამად, ქ. ოზურგეთში ფუნქციონირებს ერთი პროფესიული კოლეჯი, რომელშიც 42 პედაგოგია დასაქმებული. კოლეჯს 2011 წელს ჩაუტარდა სრული რეაბილიტაცია და იგი 750 სტუდენტის მომსახურებაზეა გათვლილი.