განხორციელებული პროექტები

 

მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2017წწ