უფროსი სპეციალისტი

ნინო გიგინეიშვილი

ტელ: 595 79 55 73

 

ნათია თოხაძე

ტელ: 551 15 49 19

 

თინათინ მეგრელიძე

ტელ: 599 43 26 07

ელ.ფოსტა:megrelidzetinatin@gmail.com