გურიაში გავრცელებული სამკურნალო მცენარეები

 

 

  • ბალბა
  • ბეგქონდარა
  • ბროწეული

 

 

 

 

 

გურიაში გავრცელებული სამკურნალო მცენარეები